Kalender

Wat?

Dinner Party met kampioenenhulde

Wanneer?

zaterdag 23 november

Inschrijven is niet meer mogelijk. (reeds 58 inschrijvingen)

Laatste datum van inschrijving: 18 november